środa, 5 października 2016

Bulletin Service: cordura fabric / reserve container Atom PdF

Reason: Hydrolyze phenomena of the Cordura fabric used for the reserve container in extreme condition of temperature and humidity.
The phenomenon has been listed on the black military equipment's manufactured in 2004/2005 and to a lesser extent 2009.


All equipment with a black reserve containter manufactured between November 2004 (serial number PKxxx) and Semptember 2009 (SN QJxxx) to modify the reserve container in accordance with the BS ATOM-25-001 before next jump.

For all other parachutes, check every 4 monts the aspect of the coating. This periodic checking will be retained untili application of the BS ATOM-25-001(repair of preventive action)


Przyczyna: Zjawisko hydrolizy zachodzącej w tkaninie Cordura używanej w pokrowcach zapasowego spadochronu podczas eksploatacji w warunkach ekstremalnej temperatury i wilgotności.
Zjawisko zostało odnotowane w czarnych, wojskowych spadochronach wyprodukowanych w latach 2004/2005 i w mniejszym stopniu do 2009.

Wszystkie czarne pokrowce wyprodukowane pomiędzy listopadem 2004 (numer seryjny PKxxx) a wrześniem 2005 (NS QJxxx) muszą zostać zmodyfikowane w oparciu o BS ATOM-25-001 przed następnym skokiem.

Wszystkie pozostałe spadochrony muszą być sprawdzane co 4 miesiące pod względem stanu pokrycia kordury. To okresowe sprawdzanie pozostanie ważne do czasu zastosowania modyfikacji BS ATOM-25-001

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz