czwartek, 2 stycznia 2014

Szkolenie z postępowania w stanie wysokiego stresu

Postępowanie w stanie wysokiego stresu


Stres w życiu codziennym.


Stres towarzyszy każdemu człowiekowi począwszy od wczesnego dzieciństwa. Można zastanawiać się nad zasadnością bezstresowego wychowania dzieci, które w dorosłym życiu są zupełnie nieprzygotowane na nieplanowane koleje losu.

Siła stresorów, czyli czynników zewnętrznych lub wewnętrznych oddziałujących na psychikę człowieka powinna mieć odbicie w adekwatnych reakcjach człowieka.
Brak obycia ze stresem może prowadzić do braku odpowiednich reakcji a co za tym idzie do zaburzenia homeostazy (dobrostanu) organizmu.


Niektóre zawody połączone są z obecnością silnych stresorów. Odpowiednie szkolenie, które unaocznia sprzężenie pomiędzy czynnikiem stresującym a prawidłową reakcją  może podnieść efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Niektóre zawody wykonywane w stanie silnego stresu to choćby:


 • Policjant, 
 • Ochroniarz, 
 • Konwojent, 
 • Kasjer, 
 • Kierowca komunikacji publicznej,
 • Ratownik medyczny,

Reakcje na stres krótkotrwały

Atawistyczną reakcją organizmu na stres krótkotrwały jest endogenny wyrzut z nadnerczy adrenaliny. Hormon ten jest swego rodzaju dopalaczem dla ciała człowieka. Zwiększa siłę, szybkość ale również zmienia percepcję rzeczywistości. Zaburza działanie wzroku i słuchu, zatrzymuje trawienie, podnosi ciśnienie krwi i objętość wyrzutową serca. 
Adrenalina nazywana jest hormonem walki lub ucieczki. W obu przypadkach zadaniem jest maksymalne zmobilizowanie organizmu. 
Szkolenie w sytuacjach stresowych powinno opierać się na znajomości funkcjonowania organizmu a w szczególności na efektach działania adrenaliny.

Reakcje na stres długotrwały

Długotrwałe wystawienie na działanie stresorów jest dla organizmu bardzo wyniszczające. Szczególnie kortyzol ma negatywny wpływ na samopoczucie, efektywność pracy, jej bezpieczeństwo itp. Długotrwały stres może prowadzić do stanów depresyjnych.

Iluzja i atawizm

Wspaniałym przykładem używania takiego samego czynnika do zwalczenia problemu jest walka z pożarami, gdzie do ich zatrzymania stosuje się kontrolowane podpalenia. Ogień może tylko raz strawić dany obszar, jeśli więc na drodze wielkiego pożaru wcześniej, w sposób kontrolowany doprowadzi się do wyjałowienia pewnego obszaru - pożar dalej nie będzie się rozprzestrzeniał.
Depresje, spadek efektywności pracy mogą być powodowane czynnikami, które po dłuższym czasie trudno jest określić. Niewątpliwie jednak widać ich działanie.

Silny, krótkotrwały stres, który ma swój jasno określony początek i koniec wymusza na organizmie atawistyczne, prawidłowe reakcje. Człowiek jest doskonale, ewolucyjnie zaprojektowany do dawania sobie rady z krótkotrwałym, nawet najsilniejszym stresem. Dużo gorzej jest z czynnikami długotrwałymi, które towarzyszą zazwyczaj mechanizmom społecznym.

Silny, krótkotrwały stres, którego doskonałym przykładem może być skok spadochronowy, skok bungee, nurkowanie, rafting, zjazd na linie itp może więc usunąć również nagromadzone pozostałości długotrwale działających stresorów.
Odpowiedzią na zakończony cykl emocjonalny jest wydzielenie się endorfin, które pozwalają wypocząć, są niejako nagrodą wydzieloną wewnętrznie.

Szkolenie w postępowaniu ze stresem ma więc kilka etapów:

 • Zrozumienie działania organizmu, w tym hormonu adrenaliny,
 • Zrozumienie działania organizmu, w tym hormonu kortyzolu,
 • Zrozumienie zamknięcia cyklu emocjonalnego,
 • Techniki wyzwalania adrenaliny i endorfin,
 • Techniki codziennej pracy z negatywnymi emocjami i stresorami zewnętrznymi,
 • Ćwiczenia fizyczne jako forma zachowania zdrowia emocjonalnego,
 • Proporcje pomiędzy wysiłkiem a wypoczynkiem,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz